Bölüm Hakkında

Bölümümüz 0-18 yaşlar arasındaki çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen Çocuk Gelişimi uzmanı profesyoneller yetiştirmek, eğitim programları hazırlamak ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma alanımız normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, çalışan, mülteci, suça itilmiş, hastanede yatan çocukların zihinsel, motor, dil, özbakım, sosyal ve duygusal gelişimleridir. Eğitim dili Türkçedir.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerin araştırma kadrolarında, meslek liselerinin ve okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim kadrolarında, ilgili bakanlıkların karar verici birimlerinde, sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlarda, hastane ve sağlık merkezlerinde, çocuk odaklı gönüllü kurumlarda, çocukla ilgili sanat, kültür, medya ve ticari kuruluşlarda çalışabilmektedirler.