Tanıtım

Bölümümüz 0-18 yaşlar arasındaki çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen Çocuk Gelişimi uzmanı profesyoneller yetiştirmek, eğitim programları hazırlamak ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma alanımız normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, çalışan, mülteci, suça itilmiş, hastanede yatan çocukların zihinsel, motor, dil, özbakım, sosyal ve duygusal gelişimleridir. Eğitim dili Türkçedir.